Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

WARTO WYBRAĆ "REJTANA", BO WARTO WYBRAĆ DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ!!!
 
Wirtualny Dzień Otwarty dla kandydatów do szkoły: 29.04.2020 r., godz. 8.00- 23.59, Facebook.
 
Zapraszamy!
 
Najczęściej zadawane pytania:
 

- Ile lat trwa nauka w szkole?

   Technikum - nauka trwa 5 lat.
   Liceum Ogólnokształcące - nauka trwa 4 lata.

- W jakich zawodach szkoła będzie kształcić w technikum w roku szkolnym 2020/2021?

   Szkoła będzie kształcić w zawodzie technik ekonomista, technik logistyk, technik rachunkowości i technik spedytor.

- Jakie kwalifikacje można zdobyć ucząc się w zawodzie technik ekonomista, technik logistyk i technik spedytor?

   Szczegółowe informacje o zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor, technik rachunkowości

- Gdzie można podjąć pracę po ukończeniu szkoły?

   Nauka w szkole pozwoli zdobyć umiejętności wymagane przez banki, biura rachunkowe, urzędy, instytucje administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne. Uczniowie nabędą wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, prowadzenie firm rodzinnych.

- Czy szkoła zapewnia praktyki?

   Tak, szkoła zapewnia praktyki. Jednak jeżeli uczeń chciałby odbyć praktykę w wybranym przez siebie miejscu (zgodnie z kierunkiem kształcenia), to istnieje taka możliwość.

- Czy jest możliwość odbycia dodatkowych staży?

   Uczniowie naszej szkoły mają możliwość odbycia, w ramach projektu unijnego, płatnego stażu wakacyjnego w różnych firmach.

- Czy można przyjść i zwiedzić szkołę?

   Tak, zapraszamy. Każdego roku w kwietniu jest organizowany "Dzień otwarty". Zachęcamy do odwiedzenia szkoły właśnie tego dnia, gdyż wówczas prezentujemy w atrakcyjny sposób nasze możliwości.

- Jakich języków obcych będę się uczyć?

   Podstawowym językiem nauczanym w naszej szkole jest język angielski. Drugim językiem, realizowanym w mniejszym wymiarze godzin, są język niemiecki, rosyjski i włoski.

- Ilu uczniów jest w klasach?

   W klasach zwykle jest od 26 do 34 uczniów.

- Czy w sali komputerowej każdy uczeń ma samodzielne stanowisko?

   Wszystkie zajęcia w pracowniach komputerowych odbywają się z podziałem na grupy, dzięki czemu uczniowie pracują samodzielnie.

- Ile minut trwają przerwy?

   Przerwy trwają 5 minut, pierwsza długa przerwa trwa 15 minut, druga długa przerwa 20 minut.

- Czy szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi?

   Szkoła współpracuje ze wszystkimi uczelniami wyższymi w Rzeszowie. Z Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania oraz Wyższą Szkołą Prawa i Administracji mamy podpisane umowy partnerskie.

- W jaki sposób szkoła rozwija zainteresowania uczniów?

   Nasi uczniowie mogą korzystać z wielu zajęć pozalekcyjnych, z powodzeniem biorą udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych szkolnych oraz międzyszkolnych. Mamy laureatów i finalistów.

- Jaki jest poziom nauczania w szkole? Czy każdy uczeń sobie poradzi?

   Uczniowie i klasy są zróżnicowane. Każdy, kto chce się uczyć, kończy szkołę, zdaje maturę i egzamin z kwalifikacji zawodowych. Szkoła uczy bardzo efektywnie. Potwierdza to dodatni wskaźnik EWD (Edukacyjna Wartość Dodana), który pokazuje, że nasi uczniowie w czasie edukacji poczynili postępy.

- Czy w szkole jest internat?

   Szkoła dysponuje własnym internatem – czytaj w zakładce Internat!