Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Ważne rocznice grudniowe, o których warto pamiętać:

1 grudnia 1415 roku urodził sie Jan Długosz, polski historyk, kronikarz, twórca dzieła Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, duchowny, pierwszy heraldyk polski, dyplomata, wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka.

 2 grudnia 1422 roku zmarł Mikołaj Trąba, pierwszy arcybiskup gnieźnieński, noszący tytuł Prymasa Królestwa Polskiego.

4 grudnia 1942 roku utworzono Radę Pomocy Żydom, która wkrótce przyjęła kryptonim „Żegota”.

5 grudnia 1389 roku urodził sie Zbigniew Oleśnicki, pierwszy kardynał narodowości polskiej, protoprezbiter Kolegium Kardynalskiego w latach 1452–1455, doradca Władysława II Jagiełły i Władysława III Warneńczyka.

7 grudnia 1941 roku Japonia zaatakowała Pearl Harbor na Hawajach, rozpoczynając wojnę ze Stanami Zjednoczonymi.

8 grudnia 1989 roku Czesław Miłosz odebrał literacką Nagrodę Nobla.

9 grudnia 1922 roku Gabriel Narutowicz został wybrany na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

10 grudnia 1850 roku zmarł generał Józef Bem, artylerzysta, twórca pierwszych oddziałów wojsk rakietowych w Wojsku Polskim, dowódca artylerii w czasie powstania listopadowego, działacz polityczny Wielkiej Emigracji, uczestnik Wiosny Ludów.

10 grudnia 1905 roku Henryk Sienkiewicz odebrał literacką Nagrodę Nobla.

11 grudnia 1618 roku zawarto rozejm w Dywilinie kończący wojnę polsko – moskiewską.

12 grudnia 1501 roku Aleksander Jagiellończyk został koronowany na Wawelu na króla Polski.

13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny.

14 grudnia 1575 roku książę Siedmiogrodu Stefan Batory został ogłoszony królem Polski.

15 grudnia 1981 roku podczas stanu wojennego oddziały ZOMO spacyfikowały górników KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu – Zdroju.

16 grudnia 1981 roku podczas stanu wojennego oddziały ZOMO spacyfikowały górników KWK „Wujek” w Katowicach, zabijając dziewięciu górników.

17 grudnia 1970 roku doszło w Gdyni do maskary robotników Stoczni im. Komuny Paryskiej, gdzie zginęło 10 osób oraz do walk ulicznych w Szczecinie, w których zginęło 16 osób – tzw. Czarny Czwartek.

18 grudnia 1916 roku zakończyła się jedna z najkrwawszych bitew I wojny światowej – bitwa pod Verdun.

20 grudnia 1922 roku Stanisław Wojciechowski został wybrany na drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

21 grudnia 1944 roku generał Leopold Okulicki został dowódcą Armii Krajowej.

25 grudnia 1025 roku Mieszko II został koronowany na króla Polski.

25 grudnia 1076 roku Bolesław II Śmiały został koronowany w Gnieźnie na króla Polski.

27 grudnia 1918 roku rozpoczęło się powstanie wielkopolskie.

29 grudnia 1655 roku w Tyszowcach zawiązano konfederację przeciw w Szwedom.

Opracowano na podstawie stron internetowych.

Ważne rocznice listopadowe, o których warto pamiętać:

1 listopada 1918 roku rozpoczęły się polsko - ukraińskie walki o Lwów.

2 listopada 1660 roku wojska polskie pokonały Rosjan pod Cudnowem na żytomierszczyźnie. Bitwa ta była jedną z batalii wojny polsko-rosyjskiej z lat 1654-1667.

3 listopada 1918 roku Karol I Habsburg, ostatni władca Austro-Węgier, podpisał zawieszenie broni z państwami Ententy, oznaczające kapitulację Monarchii Habsburgów w I wojnie światowej.

4 listopada 1794 roku wojska rosyjskie pod dowództwem Aleksandra Suworowa dokonały rzezi warszawskiej Pragi w czasie powstania kościuszkowskiego. Była to ostatnia bitwa w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

5 listopada 1370 roku zmarł Kazimierz III Wielki, ostatni król Polski z dynastii Piastów. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych władców Polski.

6 listopada 1860 roku urodził się Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, polityk, premier i minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, mąż stanu. Jego przyjazd do Poznania 26 grudnia 1918 roku zamienił się w wielką manifestację patriotyczną i dał początek zwycięskiemu powstaniu wielkopolskiemu.

8 listopada 1632 roku sejm elekcyjny wybrał na króla Polski Władysława IV Wazę. Był tytularnym królem Szwecji (1632–1648), formalnie carem Rosji w latach 1610–1613, tytularnym do 1634 roku.

11 listopada 1918 roku w Compiegne podpisane zostało zawieszenie broni pomiędzy Ententa i Cesarstwem Niemieckim, kończące I wojną światową. Jest to równocześnie rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów.

14 listopada 1990 roku podpisano w Warszawie polsko–niemiecki traktat potwierdzający granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej.

15 listopada 1920 roku utworzono Wolne Miasto Gdańsk. Jego powstanie było wynikiem przegranej Niemiec w I wojnie światowej i jednym z rozstrzygnięć traktatu wersalskiego w kwestii ustalenia granicy polsko-niemieckiej.

16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski poinformował telegramem rządy państw zachodnich i Stany Zjednoczone o powstaniu Państwa Polskiego.

17 listopada 1370 roku Ludwik Węgierski został koronowany w Krakowie na króla Polski. Na Węgrzech Ludwik otrzymał przydomek „Wielki” i uchodzi za jednego z najwybitniejszych władców tego kraju.

19 listopada 1885 roku urodził się Kazimierz Sosnkowski, dowódca Frontu Południowego podczas kampanii wrześniowej  1939 roku, komendant głównyZwiązku Walki Zbrojnej (1939–1941), Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych w latach 1943–1945.

20 listopada 1648 roku Jan II Kazimierz Waza został wybrany na króla Polski. Abdykował w 1668 roku, przerywając ciągłość dynastyczną. Był ostatnim członkiem rodu Wazów, po kądzieli spokrewnionym z Jagiellonami.

22 listopada 1963 roku zginął w zamachu w Dallas w prezydent Stanów Zjednoczonych John Fitzgerald Kennedy.

23 listopada 1619 roku wojska Lisowczyków pokonały armię księcia Siedmiogrodu Jerzego I Rakoczego pod Humiennem. Do starcia nazwanego, pierwszą odsieczą wiedeńską, doszło w czasie antyhabsburskiego powstania na Węgrzech i Morawach, będącego częścią wojny trzydziestoletniej.

24 listopada 1227 roku w Gąsawie został zamordowany Leszek Biały – książę mazowiecki i kujawski z dynastii Piastów.

25 listopada 1795 roku ostatni król Rzeczypospolitej Obojga Narodów Stanisław August Poniatowski abdykował na rzecz Rosji. Ostatnie lata życia król spędził na wygnaniu w Petersburgu. Zmarł 12 lutego 1798 roku.

27 listopada 1941 roku wojska alianckie pokonały Niemców pod Tobrukiem. W obronie Tobruku walczyła Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich pod dowództwem gen. Stanisława Kopańskiego.

28 listopada 1627 roku flota polska dowodzona przez admirała Arenda Dickmanna pokonała flotę szwedzką pod Oliwą.

29/30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe, jeden z największych polskich zrywów niepodległościowych w okresie zaborów. Powstanie zakończyło się klęską 21 października 1831 roku, kiedy padł Zamość - ostatni punkt oporu powstańców.

Opracowano na podstawie stron internetowych.

Ważne rocznice październikowe, o których warto pamiętać:  

1 października 331 roku p.n.e. pomiędzy wojskami macedońsko-greckimi pod dowództwem Aleksandra Wielkiego a armią perską Dariusza III doszło do bitwy pod Gaudamelą. Jest ona często określana jako jedna z najważniejszych bitew w dziejach świata starożytnego.

2 października 1413 roku w Horodle zawarto unię polsko - litewską.

3 października 1996 roku Wisława Szymborska otrzymała literacką nagrodę Nobla. Polską poetkę uhonorowano za całokształt twórczości, a zwłaszcza „za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”.

6 października 1939 roku zakończyła się bitwa pod Kockiem pomiędzy oddziałami polskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga a niemieckimi oddziałami XIV Korpusu Zmotoryzowanego gen. Gustawa Antona von Wietersheima. Była to ostatnia bitwa kampanii wrześniowej stoczona przez regularne wojsko polskie.

7 października 1620 roku zginął pod Cecorą Stanisław Żółkiewski h. Lubicz (1547–1620), wojewoda kijowski, hetman i kanclerz wielki koronny, pradziad Jana III Sobieskiego. 

8 października 1939 roku Adolf Hitler podpisał dekret o włączeniu do III Rzeszy polskich ziem zachodnich i północnych. Do III Rzeszy wcielone zostały województwa: pomorskie, poznańskie, śląskie, większa część łódzkiego, zachodnia część krakowskiego, część kieleckiego i warszawskiego.

10 października 1794 roku wojska polskie dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę doznały klęski pod Maciejowicami, co w konsekwencji doprowadziło do upadku powstania kościuszkowskiego.

11 października 1779 roku w bitwie pod Savannah zginął w wyniku odniesionych ran bohater Polski i Stanów Zjednoczonych - Kazimierz Pułaski.

14 października 1864 roku urodził się Stefan Żeromski, wybitny polski prozaik, publicysta i dramaturg. Autor dzieł takich jak: „Popioły”, „Przedwiośnie” czy „Ludzie bezdomni”. Publikował pod pseudonimami „Maurycy Zych”, „Józef Katerla” oraz „Stefan Iksmoreż”.

16 października 1384 roku Jadwiga Andegaweńska została koronowana na króla Polski.

16 października 1978 roku papieżem wybrano kardynała Karola Wojtyły, metropolitę krakowskiego.

17 października 1863 roku Romuald Traugutt przejął władzę od Rządu Narodowego i został ostatnim dyktatorem powstania styczniowego.

18 października 1523 roku urodziła się Anna Jagiellonka, ostatni król Polski z rodu Jagiellonów.

19 października 1813 roku zakończyła się bitwa pod Lipskiem, zwana „bitwą Narodów”. Armia Napoleona została pokonana przez antyfrancuską koalicję. W trakcie bitwy poległ Józef Poniatowski, jedyny cudzoziemiec z tytułem marszałka Francji.

19 września 1984 roku Służba Bezpieczeństwa uprowadza i morduje ks. Jerzego Popiełuszkę.

20 października 1677 roku we Lwowie urodził się Stanisław Leszczyński. Dwukrotnie wybierany był na króla Polski, dwukrotnie tracił koronę na rzecz Sasów.

21 października 1805 roku doszło do morskiej bitwy pod Trafalgarem. Angielskiej flocie admirała Horatio Nelsona udało się pokonać połączone siły morskie Francji i Hiszpanii.

21 października 1963 roku W starciu z ZOMO zginął ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczak „Lalek”

22 października 1948 roku zmarł Prymas Polski kardynał August Hlond.

25 października 732 roku doszło do bitwy między armią arabską a wojskami frankijskimi Karola Młota i księcia Akwitanii Odona. Bitwa pod Poitiers często uważana jest za jedną z najważniejszych w historii, tę która powstrzymała Arabów przed podbojem Europy.

26 października w 1866 roku urodził się Ignacy Daszyński, polski polityk socjalistyczny, poseł do Izby Posłów Reichstagu Przedlitawii, premier rządu lubelskiego w 1918 r., publicysta, współzałożyciel Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, później PPS.

28 października 1956 roku komuniści uwalniają Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego z aresztu.

31 października 1940 roku zakończyła się bitwa o Anglię. W walkach uczestniczyło 144 polskich pilotów, którzy zestrzelili ok. 170 niemieckich samolotów.

Opracowano na podstawie stron internetowych.

Ważne rocznice wrześniowe, o których warto pamiętać:

1 września 1939 r. atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa.

2 września 1621 r. rozpoczęła się bitwa pod Chocimiem, zakończona zwycięstwem wojsk polskich dowodzonych przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza.

3 września 1939 r. Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Niemcom.

4 września 1725 r. Maria Leszczyńska poślubiła króla Francji Ludwika XV, zostając królową Francji.

7 września 1939 r. skapitulowało po siedmiu dniach obrony Westerplatte.

9 września 1939 r. nad Bzurą rozpoczęła się największa bitwa wojny obronnej w 1939 roku. 

11 września 2001 r. około 3 tysięcy osób zginęło w wyniku ataków terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Yorku oraz Pentagon w Waszyngtonie.

12 września w 1683 r. król Polski Jan III Sobieski rozgromił pod Wiedniem armię turecką.

17 września 1939 r. Związek Radziecki wypełniając układ Ribbentrop – Mołotow zaatakował terytorium Polski od wschodu.

20 września 1920 r. rozpoczęła się operacja niemeńska, która walnie przyczyniła się do zwycięstwa wojsk polskich podczas wojny polsko-bolszewickiej.

21 września 1944 r. 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa generała Stanisława Sosabowskiego licząca ponad 1000 żołnierzy wzięła udział w operacji Market Garden. Jej celem było opanowanie mostu w Arnhem.

23 września 1492 r. Jan I Olbracht został koronowany na króla Polski

26 września 1920 r. zakończyła się zwycięska dla Polaków bitwa nad Niemnem, w której pokonane zostały wojska Armii Czerwonej.

28 września 1939 r. w Moskwie podpisano radziecko – niemiecki traktat o granicach i przyjaźni, potwierdzający IV rozbiór Polski.

29 września 1669 r. w katedrze na Wawelu odbyła się koronacja Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

Opracowano na podstawie stron internetowych.

W związku z rozpoczynającymi się wakacjami chcielibyśmy podziękować wszystkim czytelnikom naszego "Kalendarium historycznego" za obecność i zainteresowanie prezentowanymi treściami. Obiecujemy, że wrócimy we wrześniu z nowymi siłami i ciekawymi tematami. A póki co zachęcamy do wypoczynku, oczywiście najlepiej z historią w tle:-)

Ważne rocznice czerwcowe, o których warto pamiętać:

1–2 czerwca 1652 roku wojska Rzeczypospolitej zostały rozgromiono pod Batohem. Po bitwie doszło do rzezi na polskich żołnierzach i dowódcach, której dokonali Kozacy.

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze od zakończenia II wojny światowej częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu w Polsce. Zakończyły się zwycięstwem obozu „Solidarności”, który zdobył 260 na 261 możliwych mandatów.

5 czerwca 1942 roku Japończycy rozpoczęli odwrót spod Midway. Bitwa uważana jest za punkt zwrotny w wojnie na Pacyfiku.

6 czerwca 1794 roku wojska polskie doznały klęski pod Szczekocinami. Bitwa ta zapoczątkowała upadek powstania kościuszkowskiego, którego efektem był III rozbiór Polski w 1795 roku.

6 czerwca 1944 roku alianci wylądowali w Normandii. Była to największa pod względem użytych sił i środków operacja desantowa w historii wojen.

9 czerwca 1595 roku urodził się Władysław IV Waza, król Polski, tytularny król Szwecji i car Rosji, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

10 czerwca 1190 roku podczas III wyprawy krzyżowej zginął cesarz niemieckie Fryderyk I Barbarossa.

13 czerwca 1611 roku wojska polskiego zdobyły Smoleńsk broniony przez Rosjan.

14 czerwca 1634 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów zawarła pokój w Polanowie, który kończył wojnę smoleńską toczoną w latach 1632–1634. Polska utrzymała nabytki terytorialne na mocy rozejmu w Dywilinie z 1619 roku, jednak Władysław IV Waza zrzekł się z tytułu cara moskiewskiego oraz pretensji do tronu carskiego.

18 czerwca 1815 roku Napoleon Bonaparte poniósł klęskę pod Waterloo. Bitwa ta przesądziła o ostatecznym upadku Bonapartego.

19 czerwca 1669 roku Michał Korybut Wiśniowiecki został wybrany na króla Polski. Za jego rządów doszło do podpisania w 1672 roku upokarzającego pokoju w Buczaczu, na mocy którego Polska zrzekała się na rzecz Turcji Podola i części Ukrainy oraz stawała się lennem tureckim. Panował do 1673 roku. Jego następcą został Jan III Sobieski.

20 czerwca  1566 roku urodził się Zygmunt III Waza, król Polski i wielki książę litewski oraz król Szwecji. Był jednym z najdłużej panujących władców w dziejach Polski (1587–1632).

21 czerwca 1305 roku zmarł Wacław III, król Polski w latach 1300–1305.

22 czerwca 1941 roku III Rzesza Niemiecka zaatakowała Związek Radziecki, rozpoczynając tym samym plan „Barbarossa”.

24 czerwca 972 roku pod Cedynią Mieszko I pokonał wojska margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona. Bitwa pod Cedynią uważana jest za pierwszą bitwę w dziejach oręża polskiego.

25 czerwca 1447 roku Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany w Krakowie na króla Polski.

27 czerwca 1629 roku wojska polskie pod dowództwem hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozbiły wojska szwedzkie dowodzone przez króla Gustawa Adolfa pod Trzcianą. Był to największy polski triumf nad Szwedami od czasów bitwy pod Kircholmem w 1605 roku.

28 czerwca 1651 roku rozpoczęła się bitwa pod Beresteczkiem, jedna z największych bitew lądowych XVII wieku w czasie powstania Chmielnickiego. Zakończyła się 10 lipca zwycięstwem wojsk polskich.

28 czerwca 1956  roku miał miejsce poznański czerwiec, pierwszy w Polsce protest społeczny przeciwko władzy komunistycznej. Zaczął się od strajku w zakładach Hipolita Cegielskiego, do protestu robotników na ulicy dołączyli poznaniacy. Wystąpienia robotników zostały krwawo stłumione przez władze komunistyczne.

30 czerwca 1587 roku w podwarszawskiej Woli rozpoczęła się wolna elekcja, w wyniku której nowym królem Polski został Zygmunt III Waza.

Opracowano na podstawie stron internetowych.

1 maja 1890 roku po raz pierwszy obchodzono Święto Pracy. W Polsce uznane jest za święto państwowe od 1950 roku.

2 maja 1915 roku rozpoczęła się bitwa pod Gorlicami zakończona zwycięstwem wojsk Austro-Węgier i Niemiec nad armią rosyjską.

2 maja 1921 roku wybuchło III powstanie śląskie.

3 maja w 1791 roku Sejm Czteroletni (Wielki) uchwalił Konstytucję 3 maja.

5 maja 1846 roku urodził się Henryk Sienkiewicz, autor trylogii, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1905 roku za powieść „Quo vadis”.

7 maja 1794 roku naczelnik powstania Tadeusz Kościuszko wydał Uniwersał połaniecki, ograniczający poddaństwo chłopów.

8 maja 1945 roku III Rzesza Niemiecka podpisała bezwarunkową kapitulację. Zakończyła się II wojna światowa w Europie.

10 maja 1940 roku Niemcy zaatakowały Belgię, Holandię, Luksemburg i Francję.

12 maja 1926 roku rozpoczął się w Polsce przewrót majowy, na czele którego stanął marszałek Józef Piłsudski. Rządy w Polsce przejął obóz sanacji.

12 maja 1935 roku w Belwederze o godz. 20.45 zmarł marszałek Józef Piłsudski. Pięć dni później odbył się jego pogrzeb na Wawelu.

15 maja 1885 roku urodził się Marian Kukiel, generał dywizji, historyk wojskowości, zastępca Ministra Spraw Wojskowych.

16 maja 1657 roku polski jezuita i misjonarz, Andrzej Bobola został zamęczony przez Kozaków. Jest patronem Polski.

18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, od 1978 roku papież Jan Paweł II.

21 maja 1674 roku Jan III Sobieski został wybrany na króla Polski.

25 maja 1915 roku zakończyła się druga bitwa pod Ypres, w trakcie której użyto gazu bojowego – chloru.

26 maja 1831 roku w bitwie pod Ostrołęką wojska rosyjskie pokonały armię powstańczą dowodzone przez Jana Skrzyneckiego. Bitwa uznawana jest za początek upadku powstania listopadowego.

27 maja 1990 roku odbyły się wybory samorządowe – pierwsze w pełni demokratyczne wybory w Polsce po 1945 r. Ponad połowę głosów zdobyli kandydaci „Solidarności”.

30 maja 1159 roku zmarł książę Władysław II Wygnaniec.

Opracowano na podstawie stron internetowych.

22 marca 2009 roku otwarto oficjalnie w Rzeszowie Muzeum Dobranocek. Muzeum powołano uchwałą Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2008 roku.

Obok lalek z filmów kukiełkowych, w muzeum zobaczyć można różnego rodzaju przedmioty związane z popularnymi dobranockami. Wśród nich znajdują się zabawki, książki, plakaty, znaczki filatelistyczne, opakowania po artykułach spożywczych, kosmetykach, często jeszcze z oryginalną zawartością. Ozdobą kolekcji są oryginalne lalki z filmów Miś Coralgol, Miś Uszatek, Plastusiowy pamiętnik,Maurycy i Hawranek i Kolorowy świat Pacyka

Więcej informacji o wystawach w muzeum  możemy znaleźć  klikając w poniższe linki:

https://www.youtube.com/watch?v=cP4uU-KgBHA

https://www.youtube.com/watch?v=0qYt9kdKpm4

19 kwietnia 2021 roku przypada 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Decyzja o likwidacji getta w Warszawie, podjęta w ramach realizowanego przez Niemców planu całkowitej zagłady Żydów europejskich, stała się główną przyczyną wybuchu powstania. 19 kwietnia 1943 roku niemieckie oddziały liczące dwa tysiące żołnierzy, wspierane przez czołgi i wozy pancerne, ponownie wkroczyły do getta warszawskiego. W żydowskiej, odgrodzonej dzielnicy Niemcy stłoczyli w szczytowym momencie prawie 500 tysięcy osób. Od połowy 1942 roku wywozili i mordowali Żydów w komorach gazowych w Treblince. W kwietniu 1943 roku w getcie było jeszcze 50-70 tysięcy kobiet, mężczyzn i dzieci. Data wkroczenia Niemców do getta jest nieprzypadkowa. Likwidację warszawskiego getta rozpoczęto w przeddzień ważnego dla Żydów święta Paschy. Kilkuset powstańców żydowskich pod dowództwem Mordechaja Anielewicza podjęło wówczas nierówną walkę, która trwała prawie miesiąc. Pierwszego dnia walk uzbrojeni w pistolety, granaty oraz nieliczne automaty i karabiny bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej zaskoczyli Niemców, zmuszając ich do wycofania się poza mury getta. Trzeciego dnia powstania siły SS i policja pod wodzą Jürgena Stroopa zaczęły równać getto z ziemią, wysadzając budynek po budynku. Chcieli zmusić pozostałych Żydów do opuszczenia kryjówek. Żydowscy członkowie ruchu oporu dokonywali sporadycznych wypadów ze swoich bunkrów. Żołnierze niemieccy 8 maja zabili przywódcę powstania Mordechaja Anielewicza i jego towarzyszy broni podczas ataku na bunkier dowództwa ŻOB przy ul. Miłej 18. Jako datę końcową powstania przyjmuję się 16 maja 1943 roku. Wówczas niemiecki dowódca J. Stroop, dla przypieczętowania zwycięstwa, rozkazał zburzyć Wielką Synagogę na ul. Tłomackiej.

W walkach oraz w pożarach wznieconych przez niemieckich żołnierzy zginęło około sześć tysięcy osób. Po powstaniu według szacunków około siedem tysięcy Żydów Niemcy zabili na terenie getta. Pozostali zostali wywiezieni do obozów zagłady. W obliczu ogromnej przewagi wojsk niemieckich powstańcy nie mogli liczyć na zwycięstwo. Ich bohaterska postawa przybrała wymiar gestu rozpaczy i sprzeciwu wobec tragedii, jakim było hitlerowskie ludobójstwo i zapisała się w annałach historii jako symbol walki o ludzką godność. Powstanie w getcie warszawskim było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej.

Już prawie dekadę trwa Akcja Żonkile. Jest to projekt społeczno-edukacyjny, przypominający Polakom o powstaniu w getcie warszawskim. W tym roku organizatorzy pragną nie tylko upamiętnić wybuch powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 roku. Chcą także podkreślić rolę, jaką odegrały w nim kobiety. Żydówki w czasie powstania organizowały kuchnie ludowe, kolportowały nielegalną prasę, opatrywały rannych, były łączniczkami oraz walczyły z bronią w ręku. Warto pamiętać o nich wszystkich w 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przypnijmy zatem papierowy żonkil – symbol tego, że łączy nas pamięć o powstaniu, jego bohaterkach oraz bohaterach. 

Więcej informacji o Akcji Żonkile 2021 znajdziemy klikając w link:

https://polin.pl/pl/akcja-zonkile-2021

Opracowano na podstawie stron internetowych.

Zjazd gnieźnieński trwał od 7 do 15 marca 1000 roku. Odbył się z okazji pielgrzymki cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha. Biskup Wojciech zginął w 997 roku podczas wyprawy misyjnej z rąk Prusów. Wizyta cesarza Ottona III w Gnieźnie była wielkim wydarzeniem. Zjazd był okazją dla obu władców cesarza Ottona III jak i księcia Bolesława Chrobrego do wprowadzenie w życie politycznych planów. Warto zauważyć, że cesarz oprócz wypraw wojennych, na których czele stawał, rzadko opuszczał granice swojego państwa. Stąd wyprawa do Gniezna w formie pielgrzymki była niespotykana i dodawała rangi władcy, który cesarza miał witać.

Głównym celem podróży cesarza Ottona III była chęć odwiedzenia grobu świętego Wojciecha, którego był przyjacielem. Po odwiedzeniu grobu cesarz spotkał się z władcą Polski  Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie. W trakcie spotkania Otton III przedstawił Bolesławowi swoje plany związane z odbudową cesarstwa rzymskiego. Pierwszym etapem było utworzenie cesarstwa zachodniego, składającego się z czterech prowincji, którymi miały być: Galia, Italia, Germania i Słowiańszczyzna. Cesarstwem władać miał cesarz, natomiast poszczególnymi prowincjami królowie, zależni od niego.

Bolesław w tym planie zauważył szansę na swoją koronację, jako króla Słowiańszczyzny. Zakładał zapewne że obok kraju Polan w skład jego królestwa miałoby wejść również księstwo czeskie oraz węgierskie a także tereny na wschód od Wisły. Bolesławowi zależało na uniezależnieniu się od cesarstwa i wzmocnieniu władzy w państwie. Dlatego już podczas zjazdu gnieźnieńskiego zabiegał o przyzwolenie na koronację i utworzenie metropolii gnieźnieńskiej, co też mu się udało.

W czasie zjazdu gnieźnieńskiego cesarz Otton III wyraził poparcie dla koronacji Bolesława Chrobrego na króla, poprzez włożenie cesarskiego diademu na jego głowę oraz podarował kopię włóczni św. Maurycego. W zamian Bolesław Chrobry przekazał cesarzowi część relikwii świętego Wojciecha. Znaczenie symboliczne gestu Ottona trudno nam dzisiaj jednoznacznie zinterpretować. Bolesława w późniejszych dokumentach nadal nazywano księciem, a nie królem. Koncepcja polityczna Ottona III nie została wcielona w życie, gdyż cesarz zmarł w 1002 roku. Jego następcą został Henryk II, który diametralnie zmienił politykę w stosunku do Polski; rozpoczynając wojnę trwającą kilkanaście lat.

Najważniejszym efektem zjazdu gnieźnieńskiego było powołanie do istnienia metropolii gnieźnieńskiej podległej bezpośrednio papieżowi, na czele której stanął brat świętego Wojciecha – Radzim Gaudenty. Utworzono nowe biskupstwa podległe Gnieznu w Krakowie z biskupem Popponem, w Kołobrzegu z biskupem Reinbernem oraz we Wrocławiu z biskupem Janem. Biskupstwo poznańskie podłączono pod metropolię gnieźnieńską dopiero po śmierci biskupa Ungera.

Zjazd przyczynił się wzmocnienia władzy Bolesława Chrobrego, a także do zacieśnienia stosunków z cesarstwem niemieckim, co ostatecznie zakończyło się koronacją Bolesława Chrobrego w 1025 roku. Polska otrzymała niezależną od Niemiec metropolię kościelną podległą pod papieża.

Opracowano na podstawie stron internetowych.

Józef Wybicki herbu Rogala urodził się 29 września 1747 roku w Będominie. Ojciec Józefa, Piotr Wybicki, średniozamożny szlachcic kaszubski, właściciel Będomina, Będominka oraz części Lubania i Mściszewic był mirachowskim sądowym ziemskim. Matka Konstancja z Lniskich, była córką sędziego ziemskiego mirachowskiego Jana Lniskiego. Józef miał liczne rodzeństwo. Jego starszy brat został księdzem, cztery z siedmiu sióstr wstąpiły do zakonu.

Edukację rozpoczął u swojego stryja Franciszka, który był proboszczem w Skarszewach. Mając osiem lat podjął naukę  w Kolegium Jezuickim w Starych Szkotach koło Gdańska. W wieku dwudziestu lat został posłem ziemi pomorskiej. W 1768 roku  protestował przeciwko ingerencji Rosji w wewnętrzne sprawy Polski. Związał się z konfederacją barską. Reprezentował konfederację, jako emisariusz, na dworze wiedeńskim i berlińskim. W 1771 roku wyjechał do Holandii, gdzie na Uniwersytecie w Leydzie studiował prawo i ekonomię. Powrócił do kraju po I rozbiorze Polski, kiedy to Będomin znalazł się pod zaborem pruskim. Mając dwadzieścia sześć lat ożenił się z Kunegundą Drwęską. Wkrótce jego żona zmarła. Po jej śmierci Wybicki wydzierżawił Będomin i osiadł w Poznaniu, poświęcając się pracy pisarskiej. W 1781 roku ze swoją drugą żoną Esterą Wierusz-Kowalską kupił majątek Manieczki.

Brał udział w insurekcji kościuszkowskiej. Po jej upadku wyjechał do Paryża, gdzie wspierał starania o utworzenie wojska polskiego u boku Francji. W lipcu 1797 roku w Reggio Emilia we Włoszech napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, która od 1926 roku jest hymnem narodowym. W okresie Księstwa Warszawskiego Józef Wybicki był senatorem-wojewodą, w czasie Królestwa Kongresowego pełnił funkcję prezesa Sądu Najwyższego. Zmarł w Manieczkach 10 marca 1822 roku. Pochowany został w Brodnicy. Sto lat później przeniesiono jego prochy na Skałkę do Poznania.

Józef Wybicki był wybitnym przedstawicielem oświecenia. Jawi się nam jako humanista, prawnik, pedagog, poseł, senator, szambelan królewski działacz społeczny i polityczny, poeta, pisarz dramatyczny, a nawet autor oper. Pozostawił po sobie między innymi pamiętniki. Opisywał w nich swoje życie prywatne. Są w nich też informacje związane z sytuację polityczną Europy. Z treści pamiętników wyłania się obraz człowieka, który w życie kierował się dewizą dobra ojczyzny. Przez większość swojego życia Józef Wybicki zajmował się publicystyką, poruszał tematy polityczne, społeczne i moralne. Opublikował Myśli polityczne o wolności cywilnej wymierzone przeciw wypaczonemu pojęciu wolności w szlacheckiej. Brał udział w pracach Komisji Edukacji Narodowej. Współpracował z Andrzejem Zamoyskim przy opracowywaniu nowego kodeksu praw. Jego poglądy dotyczące chłopów i mieszczan były tak dalece postępowe, że blokowały jego wybór do sejmu.

Józef Wybicki okazał się twórcą wszechstronnym. W jego dorobku znajdują się wiersze, libretta do oper oraz sztuki sceniczne. Zajmował się również reżyserią, pisał scenariusze oraz występował jako aktor. Największy sukces odniosła jego komedia obyczajowa o charakterze moralizatorsko-dydaktycznym Kulig. Z 1791 roku pochodzą tragedia Zygmunt August oraz komedia polityczna o przewrotnym tytule  Szlachcic mieszczaninem.

Dziś w dworku Józefa Wybickiego w Będominie mieści się Muzeum Hymnu Narodowego.

Opracowano na podstawie stron internetowych.

Kazimierz urodził się 3 października 1458 roku w Krakowie na Wawelu. Był drugim z sześciu synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Pod opieką matki Kazimierz pozostawał do dziewiątego roku życia. W 1467 roku król uczynił wychowawcą i nauczycielem swoich synów księdza Jana Długosza, kanonika krakowskiego. O Kazimierzu Długosz napisał: "Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu”. W 1475 roku do grona nauczycieli synów królewskich dołączył znany humanista, Kallimach. Król pragnął zapewnić swoim synom wszechstronne wykształcenie. Ochmistrz królewski zaprawiał ich również w sztuce wojennej.
W 1471 roku brat Kazimierza, Władysław, został koronowany na króla czeskiego. W tym samym czasie na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko rządzącemu tam królowi Marcinowi Korwinowi. Na tron zaproszono Kazimierza. Jego ojciec przystał na tę propozycję. Kazimierz wyruszył razem z wojskiem, by poprzeć zbuntowanych magnatów węgierskich. Ci jednak wycofali swe poparcie i Kazimierz wrócił do Polski bez korony węgierskiej. Ten zawód wpłynął znacząco na jego dalsze życie.
Po powrocie do kraju królewicz nadal interesował się sprawami publicznymi, został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swego następcę. Wciągał go powoli do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie Kazimierz jako namiestnik rządził w Koronie. Obowiązki państwowe potrafił pogodzić z bogatym życiem duchowym. Wezwany przez ojca w 1483 roku do Wilna umarł w drodze z powodu gruźlicy. Na wieść o pogorszeniu się zdrowia Kazimierza, król przybył do Grodna. Właśnie tam, "opowiedziawszy dzień śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli [...], ducha Panu Bogu poleciwszy wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26" - napisał ks. Piotr Skarga. Pochowano go w katedrze wileńskiej, w kaplicy Najświętszej Maryi Panny. Od pochówku stała się ona miejscem licznych pielgrzymek. W 1518 roku król Zygmunt I Stary, brat Kazimierza, wysłał do Rzymu prośbę o kanonizację królewicza. Papież Leon X na początku 1520 roku oddelegował w tej sprawie do Polski swojego legata. Ten, pod wpływem kultem, jaki tu zastał, sam ułożył ku czci Kazimierza łaciński hymn i napisał jego żywot. Na podstawie zeznań legata papież Leon X w 1521 roku wydał bullę kanonizacyjną i wręczył ją przebywającemu wówczas w Rzymie biskupowi płockiemu, Erazmowi Ciołkowi. Ten jednak zmarł wkrótce we Włoszech i wszystkie jego dokumenty w 1522 roku zaginęły. Król Zygmunt III wznowił starania, uwieńczone nową bullą kanonizacyjną wydaną przez papieża Klemensa VIII 7 listopada 1602 roku w oparciu o dokument Leona X, którego kopia zachowała się w watykańskim archiwum.
W 1602 roku z okazji kanonizacji otwarto grób Kazimierza. Jego ciało znaleziono nienaruszone mimo dużej wilgotności grobowca. Przy głowie Kazimierza zachował się tekst hymnu ku czci Maryi Omni die dic Mariæ (Dnia każdego sław Maryję), którego autorstwo przypisuje się św. Bernardowi. Wielu uważa, że Kazimierz złożył ślub dozgonnej czystości. Miał też odrzucić proponowane mu zaszczytne małżeństwo z córką cesarza niemieckiego Fryderyka III.
Obrzędy kanonizacyjne odbyły się w 1604 roku w katedrze wileńskiej. W 1636 roku przeniesiono relikwie Kazimierza do nowej kaplicy ufundowanej przez Zygmunta III i Władysława IV. W 1953 roku relikwie świętego przeniesiono z katedry wileńskiej do kościoła świętych Piotra i Pawła. Obecnie czczony jest ponownie w katedrze.
Św. Kazimierz należy do grona najbardziej popularnych świętych polskich. Jest głównym patronem Litwy. W diecezji wileńskiej w dniu św. Kazimierza sprzedaje się obwarzanki, pierniki i palmy; niegdyś sprzedawano także lecznicze zioła. W 1948 roku w Rzymie założono Kolegium Litewskie pod wezwaniem św. Kazimierza. W tym samym roku Pius XII ogłosił św. Kazimierza patronem młodzieży litewskiej. Od 1960 roku jest patronem Kawalerów Maltańskich.

W ikonografii św. Kazimierz przedstawiany jest zwykle z mitrą książęcą. Na obrazach możemy go spotkać także ze zwojem w dłoni, na którym są słowa łacińskiego hymnu Omni die dic Mariæ . Wielu artystów przedstawia go często w stroju książęcym z lilią w ręku lub klęczącego nocą przed drzwiami katedry - dla podkreślenia jego gorącego nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu.

Opracowano na podstawie stron internetowych.

1 marca przypada święto upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Dzień ten jest nieprzypadkowy. 1 marca 1951 roku w więzieniu w Warszawie komuniści zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego współtowarzyszy. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Stawiali oni opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami potężnego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej. Nazywała ich ona „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, nazywano „wrogami ludu”. Walka Żołnierzy Wyklętych stała się odruchem samoobrony narodu polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym. Była też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski.

Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego narodu wobec reżimu komunistycznego. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Kolejnych 20 tysięcy walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, wywiad, aprowizację i schronienie.

Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie około 20 tysięcy młodych ludzi. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne Urzędu Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicji Obywatelskiej. Ostatnim członkiem ruchu oporu przeciw władzy komunistycznej był Józef Franczak ps. „Lalek”. Zginął on w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą komunistyczną zginęło około 9 tysięcy konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach.

Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do spowolnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy patriotycznej.

Prezydent Lech Kaczyński korzystając ze swoich konstytucyjnych uprawnień do inicjatywy ustawodawczej, w 2010 roku złożył na ręce marszałka sejmu projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jako święta państwowego.

3 lutego 2011 roku sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Opracowano na podstawie stron internetowych.

25 lutego 1831 roku doszło do bitwy wojska polskiego z wojskami rosyjskimi feldmarszałka Iwana Dybicza o Olszynkę Grochowską.

W nocy 29 listopada 1830 roku rozpoczęło się powstanie listopadowe. Próby pokojowego rozwiązania konfliktu podjęte przez stronę polską z carem Mikołajem I spełzły na niczym. Car stał na stanowisku siłowego rozwiązania konfliktu. W tej sytuacji sejm zdetronizował cara. 6 lutego 1831 roku blisko 130-tysięczna armia rosyjska przekroczyła granice Królestwa Polskiego. Siłami rosyjskimi dowodził feldmarszałek Iwan Dybicz. Jego zadaniem było zdobycie Warszawy. Wojsko polskie przed wybuchem powstania liczyło 27 tysięcy żołnierzy. Po mobilizacji, na początku lutego 1831 roku, osiągnęło liczbę 57 tysięcy. Dowództwo polskie zdecydowało się na działania zaczepne wobec prób rosyjskich obejścia polskiego prawego skrzydła zgrupowanego na szosie siedleckiej. 

Grupa wojsk polskich pod dowództwem gen. Józefa Dwernickiego, złożona z kawalerii, piechoty i artylerii 14 lutego 1831 roku całkowicie rozbiła pod Stoczkiem rosyjską dywizję kawalerii gen. Fiodora Geismara. Pierwsza zwycięska bitwa kawaleryjska, choć bez większego znaczenia strategicznego, pozytywnie wpłynęła na morale Polaków. Tymczasem do Warszawy zbliżali się Rosjanie. Zgodnie z planem decydująca bitwa miała rozegrać się na przedpolach Warszawy. Gen. Józef Chłopicki zgrupował wojska w rejonie Wawra i Grochowa. Głównym punktem taktycznym w tym rejonie był lasek, zwany Olszynką Grochowską. Po nierozstrzygniętej bitwie pod Wawrem, 20 lutego rozpoczęły się walki o Olszynkę Grochowską. Zdobycie Olszynki Grochowskiej przez Rosjan mogłoby zagrozić pozycjom polskim na Pradze i w rezultacie pozbawić Polaków zdolności operacyjnych.

Pod Olszynką Grochowską w szeregach polskich było 34 tysiące bagnetów, 10 tysięcy szabel i 120 dział. Wodzem naczelnym był gen. Michał Radziwiłł, choć faktycznie dowodził gen. Józef Chłopicki. Siły rosyjskie pod Olszynką Grochowską liczyły 59 tysięcy żołnierzy i 178 dział. Kilka szturmów podjętych przez Rosjan zostało odpartych.

Główne walki o tę pozycję rozpoczęły się 25 lutego z rana. Na Olszynkę Grochowską natarło kilka batalionów rosyjskich, których atak załamał się w ogniu polskiej obrony. Następny, silniejszy szturm również nie przyniósł rezultatu. Trzecie natarcie też zostało powstrzymane przez Polaków. Czwartego, bardzo silnego szturmu Rosjan (25 batalionów) nie udało się odeprzeć. Kontratakiem wojsk polskich osobiście kierował gen. Józef Chłopicki. Olszynka Grochowska została odzyskana, a Rosjanie zostali odrzuceni na pozycje wyjściowe. Feldmarszałek I. Dybicz rzucił na pozycje polskie 34 bataliony, które ponownie wdarły się do Olszynki Grochowskiej. Gen. J. Chłopicki, został ranny i przekazał dowództwo gen. J. Skrzyneckiemu, zaś gen. Michał Radziwiłł obowiązki swoje delegował na gen. Piotra Szembeka. Doszło do zamieszania w dowodzeniu. Wojsko polskie rozpoczęło odwrót za umocnienia Pragi. Próba szarży rosyjskiej kawalerii na tyły cofających się wojsk polskich została odparta.

Według historyków, bitwa pod Olszynką Grochowską miałaby korzystniejszy przebieg, gdyby nie chaos dowodzenia w polskich szeregach. Należy podkreślić bohaterstwo oficerów i żołnierzy, którzy nie ustępowali w wyszkoleniu Rosjanom. W walkach szczególnie wyróżnił się 4. pułk piechoty liniowej.

Zapadający zmierzch i poniesione straty doprowadziły do przerwania bitwy, która jest traktowana jako nierozstrzygnięta. Straty po obu stronach były duże. Rosjanie stracili około 9400 zabitych, rannych i jeńców. Po stronie polskiej wyniosły 7350, w tym 1054 jeńców. Po bitwie pod Olszynką Grochowską Rosjanie nie podjęli już próby zaatakowania Pragi i Warszawy. Nastąpiła przerwa w działaniach wojennych aż do wiosennej ofensywy wojsk polskich.

Bitwa pod Olszynką Grochowską należała do najkrwawszych i największych stoczonych w powstaniu 1831 roku. Uznaje się ja za nierozstrzygniętą, ponieważ zmusiła obie strony do odwrotu. Z punktu widzenia strategii wojennej uniemożliwiła wojskom rosyjskim szturm Warszawy.

Opracowano na podstawie stron internetowych.

19 lutego 1981 roku w Rzeszowie podpisano porozumienie między strajkującymi rolnikami a władzami PRL. Dzień później podobny dokument podpisano w Ustrzykach Dolnych.

Podpisane dokumenty przeszły do historii pod nazwą porozumień rzeszowsko-ustrzyckich i kończyły trwające półtora miesiąca strajki okupacyjne rolników w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych.

Strajki chłopów rozpoczęła 29 grudnia 1980 roku okupacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych w Bieszczadach. Kilka dni później rolnicy wraz przedstawicielami regionu rzeszowskiego NSZZ Solidarność zajęli także Dom Kolejarza, byłą siedzibę Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie. 12 stycznia 1981 roku protestujących w Ustrzykach Dolnych milicja usunęła siłą. Opracowano plan rozbicia strajku okupacyjnego w Rzeszowie. Nosił on kryptonim "Kret". Zakładano użycie plutonu specjalnego Milicji Obywatelskiej, którego zadaniem było obezwładnienie straży strajkowej i wejście do budynku. Strajkujący mieli zostać przewiezieni do więzienia w Załężu. W akcji likwidacji strajku w Rzeszowie miało brać udział ponad 420 milicjantów. Ostatecznie zrezygnowano z przeprowadzenia tej operacji.

Podpisane 19 lutego 1981 roku porozumienie między rządem a strajkującymi było czwartym i ostatnim - po Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu Zdroju - porozumieniem społecznym zawartym w latach 1980-1981.

W myśl podjętych ustaleń chłopi otrzymali gwarancje nienaruszalności swojej własności wraz z prawem do dziedziczenia oraz nastąpiło zrównanie w prawach rolników indywidualnych z rolnictwem państwowym i spółdzielczym. Władza zniosła wszelkie ograniczenia w obrocie ziemią rolną.

Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie zawierały szereg ustaleń natury światopoglądowej. Dotyczyły one między innymi swobody w budownictwie sakralnym oraz zapewniały dostęp do praktyk religijnych na koloniach dla dzieci, w więzieniach i w wojsku. Strajkującym obiecano zwiększania nakładu prasy katolickiej. W porozumieniach mowa była też o rozbudowie sieci szkół i przedszkoli oraz zmniejszeniu sprzedaży alkoholu na wsi.

Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie nie dawały w lutym rolnikom indywidualnym prawa do tworzenia związku zawodowego, a to było główne żądanie strajkujących. "Solidarność" Rolników Indywidualnych zalegalizowano kilka miesięcy później, w maju 1981 roku.

Protest rolników wsparła "Solidarność" oraz duchowieństwo diecezji przemyskiej z ówczesnym jej ordynariuszem bp. Ignacym Tokarczukiem. W strajkach okupacyjnych w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych posługę duszpasterską pełniło 38 duchownych diecezji przemyskiej.

Pod porozumieniem podpisali się liderzy strajku, między innymi Jan Kułaj i Józef Ślisz. W negocjacjach stronie rządowej przewodniczył wiceminister rolnictwa Andrzej Kacała. Dokument podpisali również reprezentanci NSZZ "Solidarność" Lech Wałęsa, Bogdan Lis oraz przewodniczący regionu rzeszowskiego Antoni Kopaczewski. Wśród doradców strajkujących znaleźli się: prof. Andrzej Stelmachowski i prof. Walerian Pańko. Rolnikom doradzał także wiceprzewodniczący "Solidarności" Andrzej Gwiazda.

Ostatecznie NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych zarejestrowano 12 maja 1981 r., między innymi dzięki zabiegom prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Opracowano na podstawie stron internetowych.

 

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Był synem kupca krakowskiego Mikołaja, który przybył do Torunia z Krakowa. Matka pochodziła z rodziny Watzenrode, związanej od dziesięcioleci z Toruniem.

W latach 1491-1495 studiował na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Dalszą edukacje kontynuował poza granicami Polski. W latach 1496-1503 studiował na uczelniach włoskich: w Bolonii (prawo), Padwie (medycyna) i Ferrarze (prawo). Przebywał także w Rzymie.

Po powrocie z Włoch przez kilka lat mieszkał w Lidzbarku Warmińskim. Tam rezydował jego wuj Łukasz Watzenrode, który był biskupem warmińskim. W Lidzbarku około 1509 roku opracował pierwsze zarysy swojej teorii heliocentrycznej budowy układu słonecznego. Kolejny etap swojego życia Mikołaj Kopernik spędził we Fromborku. Z miastem był związany do końca życia, z kilkuletnimi przerwami na pobyt w Olsztynie.

Najsłynniejsze dzieło Kopernika "De revolutionibus orbium coelestium" ("O obrotach sfer niebieskich") zostało opublikowane w 1543 roku. Przedstawił w nim teorię heliocentrycznej budowy układu słonecznego, burzącą dotychczasowe poglądy w tej dziedzinie. Według jego koncepcji ziemia i inne planety krążą wokół słońca, a nie słońce i planety wokół ziemi, jak głosił obowiązujący do czasów średniowiecza model geocentryczny budowy świata. Teoria Mikołaja Kopernika nie została początkowo przyjęta przychylnie. Z czasem wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce naszej planety i człowieka we wszechświecie. Teoria heliocentryczna legła u podstaw tzw. rewolucji kopernikańskiej, szczególnie w naukach ścisłych. W czasach Kopernika technika nie dawała wystarczających podstaw do podania dowodów obserwacyjnych na słuszność idei astronoma. Wkrótce, po zastosowaniu przez Galileusza teleskopu do obserwacji nieba (1609), kolejne wieki dostarczyły dowodów. Ostateczne jej potwierdzenie nastąpiło, gdy zmierzono paralaksy gwiazd.

W czasie swojej działalności Mikołaj Kopernik zgromadził spory księgozbiór. Po śmierci naukowca większość książek trafiała do biblioteki kapitulnej we Fromborku, skąd zostały wywiezione do Szwecji przez wojska Gustawa Adolfa i Karola XII.

Kopernik był nie tylko astronomem. Uważany jest za typowego "człowieka renesansu".  Zajmował się bowiem medycyną, matematyką, prawem, ekonomią oraz próbował swoich sił w przekładach literatury.

Opracował ważny "Traktat o monetach". Wygłosił go publicznie w Grudziądzu w 1522 roku na zjeździe stanów Prus Królewskich. Zauważył, że w przypadku istnienia w obiegu dwóch rodzajów pieniądza, z których jeden jest postrzegany jako "lepszy", to będzie on gromadzony, a na rynku pozostanie głównie "gorszy", co można w skrócie opisać regułą: "pieniądz gorszy wypiera lepszy".

W swoim życiu Mikołaj Kopernik pełnił wiele funkcji. Był sekretarzem biskupa warmińskiego, lekarzem biskupa warmińskiego, administratorem dóbr kapituły warmińskiej, komisarzem Warmii, posłem. Fortyfikował zamek olsztyński. Uczestniczył w wielu ważnych przedsięwzięciach dyplomatycznych i administracyjnych. Brał udział w zjazdach stanów Prus Królewskich, w sejmie krakowskim, reprezentował kapitułę podczas negocjacji z Krzyżakami w sprawie zwrotu Braniewa.

Mikołaj Kopernik zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku. Jego teoria heliocentrycznej budowy układu słonecznego była rewolucją nie tylko w astronomii, ale dla całego postrzegania miejsca człowieka we wszechświecie.

Opracowano na podstawie stron internetowych.